Αντιδικία του Regency Casino με το Δήμο Θέρμης

Την επιστροφή τελών από το Δήμο Θέρμης μέσω προσφυγής διεκδικεί το καζίνο σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το froytakia777.gr.

Τι απαντά ο Δήμος.


Το καζίνο κατέθεσε προσφυγή στο διαιτητικό εφετείο Θεσσαλονίκης, με την οποία ζητά την επιστροφή των καταβληθέντων τελών παρεπιδημούντων και των τελών ακαθάριστων κερδών για τα έτη 2013 έως 2015. Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 4.212.472,50€.

Στην προσφυγή του το καζίνο αναφέρει τα ακόλουθα.

Για το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, που είναι δημοτικό τέλος, ισχύει για ξενοδοχεία και καζίνο που εξομοιώνονται με ξενοδοχεία πολυτελείας. Το τέλος αυτό από το 2009 έπεσε στο 0,5% από 2%, αλλά απαιτείται να προηγηθεί απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Το τέλος ακαθάριστων εσόδων ισχύει για τα καταστήματα ψυχαγωγίας που λειτουργούν εντός του καζίνο. Και αυτό το τέλος έχει μειωθεί στο 0,5% από το 2009, αλλά εξαιρούνται όσα λειτουργούν εντός των καζίνο για τα οποία το τέλος παραμένει στο 2%. Για τις εξαιρέσεις των νόμων απαιτείται επίσης απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Συνεπώς, το καζίνο επικαλείται τη μη έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων για την καταβολή των τελών, την εξαίρεση από τη μείωση από το 2% στο 0,5% μόνο για το τέλος ακαθαρίστων εσόδων και πως το τέλος επιβαρύνει μόνο όσα καταστήματα λειτουργούν εντός του καζίνο και όχι το σύνολό του. Τέλος, η εξαίρεση των καζίνο από τη μείωση των δύο τελών από το 2% στο 0,5% αντίκειται στην αρχή της ισότητας καθώς και στις αρχές της οικονομικής ελευθερίας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Από την πλευρά του ο Δήμος Θέρμης απάντησε στις αιτιάσεις του καζίνο.

Συγκεκριμένα, ο δήμος αναφέρει πως η καταβολή των τελών προβλέπεται από το νόμο που διέπει τη λειτουργία των καζίνο και δεν απαιτείται απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Επίσης, το γεγονός ότι το καζίνο καταβάλει τα τέλη από την έναρξη λειτουργίας του, καταδεικνύει το αβάσιμο της προσφυγής, καθώς δεν απαιτείται η έκδοση κανονιστικής απόφασης από το δήμο. Συνάμα, η περιοχή λειτουργίας του καζίνο εντάσσεται στον αντικειμενικό προσδιορισμό και δεν απαιτείται έκδοση κανονιστικής απόφασης για το ύψος του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων. Ο Δήμος Θέρμης υποστηρίζει πως με βάση το Ν. 4456/2017 από την εξαίρεση μείωσης των τελών εξαιρούνται και οι επιχειρήσεις καζίνο και όχι μόνο τα καταστήματα εντός αυτών. Τέλος, υποστηρίζει πως το τέλος αυτό έχει καταβληθεί, με ανάλογη εφαρμογή,
από τους πελάτες των καζίνο που μετείχαν σε τυχερά παίγνια και το αίτημα αποδόσεως είναι μη νόμιμο καθώς η απόδοση έχει γίνει από την περιουσία και επί ζημία τρίτων προσώπων και όχι από την περιουσία ή επί ζημία του καζίνου, συνεπώς δεν έχει έννομο συμφέρων το καζίνο για επιστροφή των τελών.
Συμπληρωματικά, ο Δήμος Θέρμης υποστηρίζει την αδυναμία επιστροφής του μεγάλου αυτού ποσού και πως ενδεχόμενη ετυμηγορία υπέρ του καζίνο θα δημιουργούσε προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του δήμου και τεράστια οικονομικά προβλήματα. Η μέχρι τώρα καταβολή των τελών από την πλευρά του καζίνο δημιούργησε την πεποίθηση στο δήμο ότι είναι δικαιούχος των εσόδων. Μια ενδεχόμενη καταβολή του διεκδικούμενου ποσού θα δημιουργούσε στο δήμο έλλειψη στα ταμεία του, με ταυτόχρονη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, όπως τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, με συνέπεια κατάσχεση περιουσίας του δήμου. Έτσι, για όλους του παραπάνω λόγους ο δήμος ζητά να απορριφθεί η υπό κρίση προσφυγή καθώς ασκείται καταχρηστικά.

admin

About admin