Ταμεία

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΕΖΟΝ (1/9/2023-31/8/2024)

EDITORIAL (BETMIXER) : +68
SOCCER TIPS (BETMIXER) : -9
BASKET+VOLLEY+TENNIS TIPS  (BETMIXER) : -13
BET BY BET : -86
ΣΕΖΟΝ (1/9/2022-31/8/2023)

EDITORIAL (BETMIXER) : +192
SOCCER TIPS (BETMIXER) : -33
BASKET+VOLLEY+TENNIS TIPS  (BETMIXER) : -64
BET BY BET : +30
ΣΕΖΟΝ (17/8/2021-30/72022)

EDITORIAL (BETMIXER) : +168
SOCCER TIPS (BETMIXER) : -64
BASKET+VOLLEY+TENNIS TIPS  (BETMIXER) : +104
BET BY BET : -58
ΣΕΖΟΝ (1/9/2020-30/72021)

EDITORIAL (BETMIXER) : -61

SOCCER TIPS (BETMIXER) : -99
BASKET+VOLLEY+TENNIS TIPS  (BETMIXER) : -8
BET BY BET : +114
ΣΕΖΟΝ (14/8/2019-31/8/2020)

EDITORIAL (BETMIXER) : +200
SOCCER TIPS (BETMIXER) : -5
BASKET+VOLLEY+TENNIS TIPS  (BETMIXER) : +40
BET BY BET : +105
ΣΕΖΟΝ (1/10/2018-1/8/2019)

EDITORIAL (BETMIXER) : +256
SOCCER TIPS (BETMIXER) : +40
BASKET+VOLLEY+TENNIS TIPS  (BETMIXER) : +176
BET BY BET : -154
ΣΕΖΟΝ (8/12/2015-30/9/2018)
EDITORIAL (BETMIXER) : +925
SOCCER TIPS (BETMIXER) : +416
BASKET+VOLLEY+TENNIS TIPS  (BETMIXER) : -264
SURE-BET (28/10/2017-26/10/2018) : -38
ΙΣΤΟΡΙΚΟ (ΠΑΛΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ BETMIXERS)
ΣΕΖΟΝ (1/7/14-5/12/16) 
EDITORIAL (BETMIXER) : +357
SOCCER TIPS (BETMIXER) : +110
BASKET+VOLLEY TIPS (BETMIXER) : +730
TNT : +74
SEBASTIEN : +196
OTHER PERIODS
Editorial (Betmixer) (1/7/12-30/6/13) : +203
Soccer tips (Betmixer) (1/7/12-30/6/13) : -786
Basket tips (Betmixer) (1/7/12-30/6/13) : +669
TNT (1/7/12-30/6/13) : +972
Sebastien (1/7/12-30/6/13) : -778
Editorial (Betmixer) (1/7/11-30/6/12) : +901
Soccer tips (Betmixer) (1/7/11-30/6/12) : +558
Basket tips (Betmixer) (1/7/11-30/6/12) : +433
TNT (1/7/11-30/6-12) : -462
Sebastien (1/7/11-30/6/12) : +146
Editorial (12/7/10-30/6/11) : +149
Soccer tips (Betmixer) (12/7/10-30/6/11) : +10
Basket tips (Betmixer) (12/7/10-30/6/11) : +103
TNT (12/7/10-30/6/11) : +930
Sebastien (12/7/10-30/6/11) : +1617
Editorial (Betmixer) (12/7/09-11/7/10) : +200
Soccer tips (Betmixer) (12/7/09-11/7/10) : +116
Basket tips (Betmixer) (12/7/09-11/7/10) : +117
TNT (12/7/09-11/7/10) : +451
Sebastien (12/7/09-11/7/10) : +190
Editorial (Betmixer) (12/7/08-11/7/09) : +129
Soccer tips (Betmixer) (12/7/08-11/7/09) : +122
Basket tips (Betmixer) (12/7/08-11/7/09) : +145
TNT (12/7/08-11/7/09) : +358
Sebastien (13/8/08-11/7/09) : -619
Editorial (Betmixer) (12/7/07-11/7/08) : +85
Soccer tips (Betmixer) (12/7/07-11/7/08) : +96
Basket tips (Betmixer) (12/7/07-11/7/08) : +89
TNT (12/7/07-11/7/08) : +299