Τα ταμεία μας ανά μήνα – Στοίχημα – Betmixers.net

ΤΑΜΕΙΟ EDITORIAL (1/9/2023-31/8/2024)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
9/2023 +33 22 3 489 522 +6,74%

 

ΤΑΜΕΙΟ SOCCER TIPS (1/9/2023-31/8/2024

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
9/2023 +9 2 36 45 +25,00%

 

ΤΑΜΕΙΟ BASKET/VOLLEY/TENNIS TIPS (1/9/2023-31/8/2024)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα  Τζίρος Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
9/2023 -20 4 2 149 129 -13,42%

 

ΤΑΜΕΙΟ BET BY BET (1/9/2023-31/8/2024)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
9/2023 +13 4 55 68 +23,63%

————————————————————————————————————————

ΤΑΜΕΙΟ EDITORIAL (1/9/2022-31/8/2023)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
8/2023 -14 13 4 370 356 -3,78%
7/2023 -9 23 6 635 626 -1,41%
6/2023 -71 20 8 675 604 -10,51%
5/2023 +18 26 5 744 762 +2,41%
4/2023 +32 22 2 596 628 +5,36%
3/2023 -16 20 5 619 603 -2,58%
2/2023 -19 20 5 600 581 -3,16%
1/2023 +36 24 3 634 670 +5,67%
12/2022 +101 24 1 607 708 +16,63
11/2022 +48 25 1 3 772 820 +6,21%
10/2022 +18 26 5 766 784 +2,34%
9/2022 +68 25 3 753 821 +9,03%

 

ΤΑΜΕΙΟ SOCCER TIPS (1/9/2022-31/8/2023)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
8/20023 +16 3 64 80 +25,00%
7/2023 -8 2 1 79 71 -10,12%
6/2023 -46 4 3 166 120 -27,71%
5/2023 +3 5 1 145 148 +2,06%
4/2023 +9 2 38 47 +23,68%
3/2023 -39 1 2 67 28 -58,20%
2/2023 -6 3 1 94 88 -6,38%
1/2023 +8 2 46 54 +17,39%
12/2022 +9 2 57 66 +15,78%
11/2022 +5 3 1 103 108 +4,85%
10/2022 +13 3 1 98 111 +13,26%
9/2022 +1 5 1 147 148 +0,68%

 

ΤΑΜΕΙΟ BASKET/VOLLEY/TENNIS TIPS (1/9/2022-31/8/2023)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα  Τζίρος Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
8/2023 +16 4 76 92 +21,05%
7/2023 -4 4 1 106 102 -3,77%
6/2023 -46 3 3 172 126 -26,74%
5/2023 +29 11 1 279 308 +10,39%
4/2023 -33 13 5 453 420 -7,28%%
3/2023 +2 6 1 159 161 +1,25%
2/2023 +16 8 1 223 239 +7,17%
1/2023 +39 8 205 244 +19,02%
12/2022 -6 4 1 126 120 -4,76%
11/2022 +4 8 1 217 221 +1,84%
10/2022 +42 13 1 366 408 +11,47%
9/2022 -123 5 5 305 182 -40,32%

 

ΤΑΜΕΙΟ BET BY BET (1/9/2022-31/8/2023)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
8/2023 +6 6 1 128 134 +4,68%
7/2023 -9 8 3 192 183 -4,68%
6/2023 -12 6 2 153 141 -7,84%
5/2023 +6 7 1 145 151 +4,13%
4/2023 +16 4 76 92 +21,05%
3/2023 -19 9 3 257 238 -7,39%
2/2023 +22 6 136 158 +16,17%
1/2023 +41 11 216 257 +18,98%
12/2022 -20 10 3 259 239 -7,72%
11/2022 +8 10 2 245 253 +3,26%
10/2022 -13 9 2 204 191 -6,37%
9/2022 +4 7 1 155 159 +2,58%

————————————————————————————————————————

ΤΑΜΕΙΟ EDITORIAL (17/8/2021-31/8/2022)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
8/2022 +42 12 1 342 384 +12,28%
7/2022 -128 19 8 707 579 -18,10%
6/2022 +78 16 1 441 519 +17,68%
5/2022 +40 25 5 969 1.009 +4,12%
4/2022 -81 22 7 883 801 -9,28%
3/2022 +22 23 5 790 812 +2,78%
2/2022 +114 27 2 849 963 +13,43%
1/2022 -24 22 5 713 689 -3,37%
12/2021 +90 26 2 779 869 +11,55%
11/21 -39 21 6 732 693 -5,33%
10/21 -23 23 7 775 752 -2,97%
9/2021 +61 25 5 872 933 +6,99%
8/2021 +22 13 2 375 397 +5,89%

 

ΤΑΜΕΙΟ SOCCER TIPS (17/8/2021-31/8/2022)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
8/2022 -3 3 1 95 92 -3,15%
7/2022 -23 4 2 202 179 -11,38%
6/2022 -13 1 1 37 24 -35,13%
5/2022 -45 5 3 202 157 -22,23%
4/2022 -95 2 4 179 84 -53,07%
3/2022 -2 5 1 136 134 -1,47%
2/2022 -15 3 1 89 74 -16,85%
1/2022 +17 2 1 86 103 +19,77%
12/2021 +19 4 80 99 +23,75%
11/2021 +8 2 44 52 +18,18%
10/2021 +17 8 1 186 203 +9,14%
9/2021 +58 5 200 258 +29,00%
8/2021 +13 3 70 83 +18,57%

 

ΤΑΜΕΙΟ BASKET/VOLLEY/TENNIS TIPS (17/8/2021-31/8/2022)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
8/2022 +4 1 21 25 +19,04%
7/2022 +24 5 110 134 +21,81%
6/2022 -9 4 1 1 177 168 -5,08%
5/2022 +23 11 2 375 398 +6,13%
4/2022 +20 8 1 228 248 +8,77%
3/2022 +43 10 249 292 +12,27%
2/2022 +63 13 330 393 +19,09%
1/2022 -97 7 5 295 198 -32,88%
12/2021 +12 7 1 212 224 +5,66%
11/2021 +4 12 3 324 328 +1,23%
10/2021 +17 9 1 236 253 +7,20%
9/2021 +6 11 2 308 314 +1,95%
8/2021 -6 5 1 136 130 -4,41%

 

ΤΑΜΕΙΟ BET BY BET (17/8/2021-31/8/2022)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
8/2022 +15 4 72 87 +20,83%
7/2022 +12 8 1 169 181 +7,10%
6/2022 -56 1 3 81 25 -69,13%
5/2022 +17 7 1 164 181 +10,36%
4/2022 +17 6 2 212 229 +8,01%
3/2022 +9 8 1 179 188 +5,03%
2/2022 +23 6 109 132 +21,10%
1/2022 +3 5 1 134 137 +2,24%
12/2021 -20 8 3 224 204 -8,93%
11/2021 -65 6 5 178 113 -36,52%
10/2021 +2 9 2 191 193 +1,05%
9/2021 -23 6 3 156 133 -14,74%
8/2021 +8 2 31 39 +25,81%

————————————————————————————————————————

ΤΑΜΕΙΟ EDITORIAL (1/9/2020-30/7/2021)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
7/2021 -77 20 6 771 694 -9,99%
6/2021 +113 28 3 986 1.099 +11,46%
5/2021 -17 25 6 998 981
-1,70%
4/2021 +55 26 5 1.005 1.060 +5,47%
3/2021 +105 24 3 962 1.067 +10,91%
2/2021 -6 22 6 991 985 -0,61%
1/2021 -63 24 8 1.033 970 -6,10%
12/2020 +18 21 5 777 795 +2,32%
11/2020 -149 21 10 1.071 922 -13,91%
10/2020 -48 23 8 1.174 1.126 -4,09%
9/2020   +18 25 5 842 860 +2,14%

 

ΤΑΜΕΙΟ SOCCER TIPS (1/9/2020-30/7/2021)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
7/2021 -62 8 4 337 275 -18,40%
6/2021 +19 8 1 1 254 273 +7,48%
5/2021 +61 12 1 338 399 +18,05%
4/2021 -11 5 2 206 195 -5,34%
3/2021 -104 4 5 278 174 -37,41%
2/2021 +45 7 1 261 306 +17,24%
1/2021 -111 6 7 384 273 -28,91%
12/2020 +26 5 124 150 +20,97%
11/2020 +46 9 225 271 +20,44%
10/2020 -1 11 1 6 648 647 -0,15%
9/2020   -12 8 2 250 238 -4,80%

 

ΤΑΜΕΙΟ BASKET/VOLLEY/TENNIS TIPS (1/9/2020-30/7/2021)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
7/2021 -8 3 1 99 91 -8,08%
6/2021 0 8 2 252 252 0,00%
5/2021 +38 13 2 530 568 +7,17%
4/2021 -37 11 4 446 409 -8,30%
3/2021 +57 14 1 444 501 +12,84%
2/2021 +18 9 1 354 372 +5,08%
1/2021 -60 8 4 493 433 -12,17%
12/2020 -47 10 3 414 367 -11,35%
11/2020 +1 6 2 2 393 394 +0,25%
10/2020 +4 7 2 209 213 +1,91%
9/2020   +19 3 59 78 +32,20%

 

ΤΑΜΕΙΟ BET BY BET (1/9/2020-30/7/2021)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
7/2021 +12 3 51 63 +23,53
6/2021 +8 6 1 119 127 +6,72%
5/2021 +5 5 1 106 111 +4,72%
4/2021 0 4 1 112 112 0,00%
3/2021 +18 5 77 95 +23,38%
2/2021 -1 6 1 118 117 -0,85%
1/2021 +8 2 33 41 +22,24%
12/2020 +10 6 1 110 120 +9,09%
11/2020 0 8 2 170 170 0,00%
10/20 +29 8 142 171 +20,42%
9/2020   +25 11 1 171 196 +14,62%

————————————————————————————————————————

ΤΑΜΕΙΟ EDITORIAL (15/8/2019-31/8/2020)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
8/2020 -42 16 6 556 514 -7,55%
7/2020 +59 25 5 827 886 +7,13%
6/2020 +54 12 1 356 410 +15,17%
3/2020 +1 7 2 288 289 +0,35%
2/2020 +110 24 2 885 895 +12,43%
1/2020 -33 22 7 894 861 -3,69%
12/2019 +14 24 5 916 930 +1,55%
11/2019 +87 27 3 946 1.033 +9,20%
10/2019 +42 26 5 999 1.041 +4,20%
9/2019 -28 23 1 7 1389 1361 -0,51%
8/2019 -64 13 5 539 475 -11,87%

 

ΤΑΜΕΙΟ SOCCER TIPS (15/8/2019-31/7/2020)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
8/2020 +24 6 138 162 +17,39%
7/2020 -50 7 4 292 242 -17,12%
6/2020 +18 3 1 94 112 +19,15%
3/2020 +5 1 24 29 +20,83%
2/2020 +11 6 1 242 253 +4,55%
1/2020 +37 9 1 379 416 +9,76%
12/2019 +17 10 2 372 389 +4,57%
11/2019 -16 8 1 2 311 295 -5,14%
10/2019 +32 11 2 492 524 +6,50%
9/2019 -5 6 2 318 313 -1,57%
8/2019 -88 5 5 258 170 -34,11%

 

ΤΑΜΕΙΟ BASKET/VOLLEY/TENNIS TIPS (15/8/2019-31/7/2020)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
8/2020 +4 1 20 24 +20,00%
6/2020 +6 1 30 36 +20,00%
3/2020 -16 2 1 85 69 -18,82%
2/2020 -44 10 4 397 353 -11,08%
1/2020 +36 9 1 358 394 +10,06%
12/2019 +13 9 1 303 316 +4,29%
11/2019 -19 8 3 301 282 -6,31%
10/2019 +35 7 201 236 +19,68%
9/2019 +20 6 1 280 300 +7,14%
8/2019 +5 1 50 55 +10,00%

 

ΤΑΜΕΙΟ BET BY BET (15/8/2019-31/7/2020)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
8/2020 +23 7 128 151 +17,97%
7/2020 +27 7 103 130 +26,21%
6/2020 -38 3 3 99 61 -38,38%
3/2020 -21 3 2 87 66 -24,14%
2/2020 +12 12 2 226 248 +5,08%
1/2020 +48 14 225 273 +21,33%
12/2019 +4 12 3 256 260 +1,56%
11/2019 +6 16 3 339 345 +1,77%
10/2019 +39 16 2 293 332 +13,31%
9/2019 -21 12 5 297 276 -7,07%
8/2019 +26 5 95 121 +27,37%

————————————————————————————————————————

ΤΑΜΕΙΟ EDITORIAL (10/2018-1/8/2019)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
7/2019 -25 22 7 982 957 -2,55%
6/2019 -7 23 7 902 895 -0,78%
5/2019 +142 28 3 955 1.097 +14,87%
4/2019 +5 20 1 7 944 949 +0,53%
3/2019 -74 22 9 1.103 1.029 -6,71%
2/2019 +95 22 1 3 932 1.027 +10,19%
1/2019 +127 25 3 945 1.072 +13,44%
12/2018 -8 20 5 922 914 -0,87%
11/2018 +26 21 6 1.011 1.037 +2,57%
10/2018   -25 22 1 7 1.077 1.052 -2,32%

 

ΤΑΜΕΙΟ SOCCER TIPS (10/2018-1/8/2019)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
7/2019 +26 5 130 156 +20,00%
6/2019 +1 6 2 236 237 +0,42%
5/2019 +15 10 2 355 370 +4,22%
4/2019 +51 10 1 320 371 +15,94%
3/2019 -21 5 2 320 299 -6,56%
2/2019 +22 6 1 1 315 337 +6,98%
1/2019 +5 5 1 275 280 +1,82%
12/2018 +4 5 1 253 257 -1,19%
11/2018 -84 6 3 406 322 -20,69%
10/2018   +21 7 1 243 264 +8,64%

 

ΤΑΜΕΙΟ BASKET/VOLLEY/TENNIS TIPS (10/2018-1/8/2019)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
7/2019 +12 2 50 62 +24%
6/2019 +26 4 126 152 +20,63%
5/2019 +15 5 1 158 173 +9,49%
4/2019 +25 8 1 283 308 +8,83%
3/2109 +28 4 143 171 +19,58%
2/1019 +0 8 2 388 388 +0,00%
1/2019 +50 8 280 330 +17,86%
12/2018 +31 8 1 267 298 +11,61%
11/2018 +15 6 1 274 289 +5,47%
10/2018   -26 9 2 508 482 -5,12%

 

ΤΑΜΕΙΟ BET BY BET (10/2018-1/8/2019)

Ταμείο ανά μήνα   Τρέχον ταμείο Κερδισμένα

Στοιχήματα

Άκυρα Στοιχήματα Χαμένα Στοιχήματα Τζίρος
Επιστροφές Yield (Επί του τζίρου)
7/2019 -42 10 6 341 299 -12,21%
6/2019 -63 10 4 276 213 -22,83%
5/2019 +44 16 3 314 358 +14,01%
4/2019 -22 15 5 409 387 -5,38%
3/2019 -127 12 11 347 220 -36,56%
2/2019 +31 15 1 223 254 +13,90%
1/2019 +24 18 3 293 317 +8,19%
12/2018 -4 15 6 304 300 -1,32%
11/2018 +22 18 4 342 364 +6,43%
10/2018   -17 3 2 84 67 -20,23%